Meer ruimte voor de buurt

In november heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit van de Willibrordusgarage. Het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een nieuwe parkeergarage onder het Willbrordusplein in Amsterdam. Dit biedt de mogelijkheid om méér openbare ruimte op maaiveld beschikbaar te stellen voor voetgangers, fietsers en sport- + spel activiteiten. In een intensieve participatietraject is er door landschapsarchitecten Rob van Dijk, Annemiek Diekman en Natascha vd Ban een ontwerp gemaakt voor een nieuwe plein inrichting. Het wordt een buurtplein op stedelijk niveau waar zowel buurtbewoners als overige stedelingen kunnen spelen, sporten, ontmoeten en simpelweg buiten zijn. Abbink X CO is geselecteerd om de entreehuisjes en buurtvoorzieningen op het plein te ontwerpen. Samen met de CARVE, de landschapsarchitecten en de buurt wordt er de komende maanden gewerkt aan de ontwerpintegratie van alle programma onderdelen tot een samenhangend en speels geheel.