De Keizer

De naar vastgoedbezitter Hendrik Tabak (1900-‘74) vernoemde panden zijn de laatste jaren sterk verwaarloosd, wegens gebrek aan ontwikkeling en onderhoud. Als tiende sleutelproject in Project 1012 van de gemeente Amsterdam worden ze door eigenaar De Key herontwikkeld, met als doel de panden te herstellen en de omgeving te verbeteren. In 2015 is het project onder handen genomen door De Nijs voor uitvoering en is het project Keizer genoemd.
Voor de monumentale panden is door architect Vincent Smulders een restauratieplan gemaakt. Een aantal sterk vervallen panden worden vervangen door nieuwbouw, ontworpen door architecten Angie Abbink en Micha de Haas. Het nieuwe plan voorziet in 69 koopappartementen, 42 nieuwbouw, 27 gerenoveerde woningen, een parkeergarage en 2.200m2 bedrijfsruimte, waarvan 40% bestemd voor creatieve ruimtes zoals ateliers en Artmall.

De Tabakspanden beslaan een aanzienlijk deel van twee bouwblokken tussen de Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal. Daartussen is de zestiende-eeuwse stegenstructuur nog goed zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld de Wijdesteeg en de oriëntatie van de gebouwen.
Het nieuwe plan sluit aan op deze historische structuur en introduceert tegelijkertijd nieuwe collectieve binnenplaatsen en verbindingen.
Dat gebeurt door een combinatie van gerenoveerde monumentale oude panden en nieuwbouw die met zorg is ingepast in het bestaande weefsel. De tegenstelling tussen de formele, statige huizen aan de straten en de tussenliggende informele bebouwing levert een typisch Amsterdams binnenstedelijk woonmilieu op: complete rust en stilte op steenworp afstand van de stadsdrukte.
Het maken van nieuwe gebouwen in de historische Amsterdamse context is altijd een uitdaging. Met eerbied voor het verleden wordt de nieuwbouw op een eigentijdse manier ingepast tussen de oude buurpanden. Op de Spuistraat wordt een formeel ritme toegepast met hoge, regelmatige raampartijen in aandachtig gedetailleerde metselwerkgevels, geïnspireerd door de historische panden op deze locatie.
Speciale aandacht is geschonken aan de vormgeving van de plint op de begane grond: van oudsher een beeldbepalend element in de oude binnenstad. Angie Abbink heeft bovendien speciale ramen ontworpen die de verhoudingen van binnenstedelijke gevels respecteren en contact met de straat vanuit de woningen maximaliseren.
Het karakter van de binnenhoven is informeler met lichte gevels en een speels raampatroon. Het samenspel van de in oude glorie herstelde panden en de frisse nieuwe gebouwen zal een nieuwe impuls geven aan deze stadsbuurt waarin wonen, creativiteit en bedrijvigheid altijd al een rol hebben gespeeld in de binnenstedelijke dynamiek.

Begin 2015 is aangevangen met de sloopwerkzaamheden. In 2016 zullen de herstel- en nieuwbouwwerkzaamheden van start gaan.