Palmarum

Het Rozenprieel, een arbeiderskwartier met een rijk verleden, was geteisterd door palenpest. Dankzij een mondige buurt is de structuur en schaal van dit geliefde stukje Haarlem bewaard gebleven en vastgelegd in een conserverend bestemmingsplan. In minuscule stappen worden de meest kritische delen vervangen als onderdeel van een opwaarderingaanpak voor het gehele gebied. Een buurtplein op de hoek van de Palmstraat en van Marumstraat ligt op de grens van verbetering en verpaupering. Geen locatie voor opzichtige architectuur maar een oefening in bescheidenheid en aansluiting met de omgeving. Op zoek naar het Rozenprieelse: stoere en robuuste baksteen, speklagen, ruime kappen, grote dakoverstekken en ornament in detail. Genoeg ingrediënten voor een eigentijdse vertaling van het Rozenprieelse woongebouw. Klassieke gevels en bijzonder dakvormen komen samen in een expressieve hoek aan het plein.

Update: Palmarum is genomineerd voor de Lieven de Key penning 2013.