Opening megawoning The Tree vervult behoefte doelgerichte opvang

The Tree is een nieuwe maatschappelijk opvang in Hoofddorp voor dakloze gezinnen en vervult de groeiende behoefte aan gerichte opvang. Op 29 oktober zal deze ‘megawoning’ officieel worden geopend. Gezinnen die dakloos zijn geworden kunnen hier een paar weken tot 9 maanden in een beschermde en ondersteunend omgeving terecht. Een groot deel van de nieuwe huurders betreft eenoudergezinnen met jonge kinderen die voorheen op containerwoningen aangewezen waren. The Tree is een compact, efficiënt en duurzaam gebouw van 30 flexibele wooneenheden en 400m2 sociale voorzieningen met veel aandacht voor de behoefte aan privacy, veiligheid, ontmoeting, zelfredzaamheid & sociale (re)integratie. The Tree richt zich op de 150 jaar oude rode beuk die in de ommuurde tuin staat als getuige van het verleden en beschermer voor de toekomst.

Fotografie: ⒸHans Peter Föllmi